Miten saat parempaa katetta rakennustyömaista?

Rakennusalan yritysten tuloksia selatessa hyvin yleinen tulos pyörii muutaman prosentin luokassa. Käytännössä projekteista jää hieman enemmän, mutta puhutaan kuitenkin hyvin pienistä katteista. Tarjouslaskentavaiheessa kate on reilusti suurempi verrattuna siihen todelliseen tilanteeseen, mitä siitä projektista jää käteen. Rakentamisen kate muodostuu lopulta hyvin yksinkertaisista asioista. Lue tästä blogista muutama vinkki mistä lähteä liikkeelle.

Mihin se rakentamisen kate sitten valuu?

Yleisesti voidaan todeta, että kate valuu pääurakoitsijoilta aliurakoitsijoille, odottamiseen, materiaalien haalaukseen, heikkoon logistiikan hallintaan, etsimiseen, keskusteluihin ja työn valmisteluun.

On olemassa yksinkertainen keino varmistaa, että se kate ei valu ainakaan projektin vetäjän tietämättä mihinkään.

Parempaa katetta saat, kun työmaiden seuranta on tarkkaa ja reaaliaikaista.

Tarkka seuranta on monelle yrittäjälle/työmaanvetäjälle lähes ylitsepääsemätön mörkö. Kun ensimmäiset projektit olet saanut läpi ja siihen alkaa rutiini löytyä kaikilta käyttäjiltä, ihmettelet miten ikinä oletkaan pärjännyt ilman tämän tasoista seurantaa.

Muutosvastarinta

Suurin pelko tarkkaan seurantaan liittyy työntekijöiden vastarintaan. Oletettu lähtökohta on yleensä se, että kaikki työntekijät lähtevät, mikäli vaaditaan tarkkaa raportointia kännykällä. Herää kysymys, että miksi se olisi monelle niin vastenmielistä. Se että yritys menestyy, tuo myös sille työntekijälle hyvää. Lähes nollakatteella toimivan yrityksen tilanne näkyy myös sen työntekijän pöydällä hyvin nopeasti.

Aina on porukassa niitä, jotka eivät halua raportoida. Uskallan epäillä siinä kohtaa, että työaika käytetään jotenkin muuten, eikä tuloksia haluta tuoda päivänvaloon. Yleensä mukana on myös sen ikäluokan ihmisiä, että se kännykkä ei ole ns. älypuhelin. Koko seurantaa ei kaada se, että pieni osa porukasta ei raportoi. Usein riittävän tarkkoja tuloksia saa, kun edes 80% asioista on kirjattuna. Työnjohtajan tilannehan paranee merkittävästi, jos 80% työntekijöistä kohdistaa omat tuntinsa itse ja työnjohtajan tarvitsee siirtää paperilapuilta vain 20%.

Mitä on tarkka raportointi?

Tarkalla raportoinnilla tarkoitetaan sitä, että työmaalla työskentelevät henkilöt raportoivat omasta tekemisestään reaaliaikaisesti. Raportointi pitää sisällään työajanraportoinnin lisäksi myös rakentamisen dokumentoinnin. Hyvin yksinkertaista siis.

Raportointi kohdistetaan työmaan litteroille. Voit halutessasi viedä litteroinnin hyvinkin tarkalle tasolle, mutta suosittelen aloittamaan vain muutamalla litteralla. Näin kirjaaminen on alkuvaiheessa helppoa, eikä kirjausvirheiden määrä nouse kovin suureksi. Osaamisen ja rutiinin kasvaessa litterointia kannattaa tarkentaa.

Työmaan tapahtumat viikkotasolla
Kuva 1: Työmaan tapahtumat viikkotasolla henkilöittäin

Raportointivelvollisuus koskee kaikkia

Työmaalla työskentelee ja vierailee omien henkilöiden lisäksi iso määrä eri aliurakoitsijoita, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja tilaajan edustajia. Aliurakoiden osuus henkilötyöstä saattaakin olla todella suuri ja näin ollen tarkka tapahtumaseuranta on erityisen tärkeää aliurakoitsijoiden taholta.

Mistä rakentamisen kate saadaan?

Kuten tiedetään, niin rakennustyömaalla henkilötyön osuus on suuri. Korjausrakentamisessa sen osuus on paljon suurempi kuin uudisrakentamisessa.

Yksi tärkeimmistä asioista kaikkien toimialojen yritysten kannattavuuden varmistamisessa on mittarointi eli seuranta. Ilman toiminnan seurantaa et voi korjata mitään ja usein vedät hatusta perusteet päätöksille. Päätökset perustuvat ennakkoluuloihin ja oletuksiin. Todellinen fakta puuttuu.

Yksi tärkeimmistä työmaan katteen kannalta olevista asioista on aliurakoitsijoiden tuntimäärät ja saadut tulokset. Litteroille voidaan määritellä esimerkiksi laatoituksen neliömäärä ja aliurakoitsija raportoi ajan lisäksi aina määrän, paljonko kyseisenä aikana tuli laatoitettua. Tämä tuo automaattisesti sinulle tarkemman tiedon, miten päivästä toiseen suoriudutaan. Jos tulokset laskevat päivästä toiseen, herää kysymys miksi. Pystyt puuttumaan asioihin ennen kuin aikataulu pettää.

Tämä tuo myös sen, että aliurakoitsijoiden laskut ovat aina oikein ja vastaa työmaalla tehtyä työtä. Tuntimäärät on helppo tarkistaa järjestelmästä.

Rakentamisen kate muodostuu hyvin pitkälti siis tarkasta työaikaseurannasta litterakohtaisesti.

Muita hyötyjä, jotka saavutat

Kännykän käyttö tuo automaattisesti myös yhteisen dokumenttipankin kaikkien taskuun. Siitä on mahdollista tarkistaa nopeasti jokin piirustuksen yksityiskohta ja jatkaa tekemistä.

Työnjohdon aika käytetään työmaan johtamiseen, eikä raporttien tekemiseen. Jokainen raportoi itse oman tekemisensä ja seurantaoikeuksia jaetaan tarvitsijoille.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden raportit saat toimitettua verottajalle suoraan projektista.

Saat automaattisen talousseurannan, kun olet asettanut projektin toimittajille oletusasetukset.

Nosta omaa arvostustasi tilaajien suuntaan ja tarjoa heille näkyvyyttä projektiisi.

Tiedota projektin sidosryhmiä suoraan järjestelmästä. Mikään ei nosta luottamusta niin paljon, kuin oma-aloitteinen tiedottaminen ja tilannekuvan kertominen.

 

Lixani mahdollistaa sinulle paremman katteen, mutta se edellyttää perinteistä luopumista. Tilaa meiltä palaveri ja kerromme kokemuksia työmaiden vetämisestä Lixanin avulla.

Lue lisää työaikaseurannasta täältä: https://lixani.fi/miten-hoidetaan-rakennusalan-tyoajanseuranta/

Kysy Pekalta miten teidän työmaaseuranta kannattaisi hoitaa.

Pekka Savolainen

Myynti & asiakaspalvelu
+358 44 780 8303
pekka.savolainen@lixani.com

Tai pyydä tarjous.

Sami Eromäki, toimitusjohtaja
Toimin Lixanin toimitusjohtajana ja Lemonsoft-konsernissa rakentamisen toimialajohtajana. Asiakaskeskeisyys, läpinäkyvyys ja luottamus ovat keskeiset arvot jotka näkyvät työpäivissäni. Entisenä yrittäjänä koen tärkeäksi olla helpottamassa ja edesauttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa. Vapaa-aika kuluu perheen ja perinnerakentamisen parissa.