Läpinäkyvyys rakennusalalla

Lean-rakentamisen päivillä keskusteltiin rakennusalan tulevaisuudesta. Tilaisuuden mielenkiintoisia otsikoita olivat

  • Digitalisaatio
  • Läpinäkyvyys
  • Luottamus
  • Yhteistyö

Digitalisaatio tulee olemaan suurin mullistus koko rakennusalan historiassa. Se tulee näkymään entistä laajemmin suunnittelussa, rakentamisen aikatauluttamisessa, aikatauluseurannassa, yleisesti raportoinnissa ja tiedonkulussa. Erilaiset ohjelmistot, videovalvonnat, kuvatunnistukset, robottikamerat, tekoäly ja etävalvonta tulevat olemaan arkipäivää. Isossa roolissa on kuitenkin itse rakentaja ja hänen tekemämsä raportointi. Ilman rakentajan sitoutumista digitaaliseen raportointiin, ei tulla saavuttamaan kaikkia hyötyjä.

Yksi mielenkiintoisimmista asioista on läpinäkyvyys rakennusalalla. Se ei tarkoita pelkästään projektipankkia, vaan jotain paljon enemmän. Uskon myös, että siinä on melko suuri kulttuurimuutos nykytekemiseen. Läpinäkyvyys tulee automatisoimaan rahavirtoja ja raportointia, mutta se tulee myös tehostamaan tekemistä.

Miksi läpinäkyvyys rakennusalalla tuo tulosta?

Tehokkaampi viestintä

Läpinäkyvyys edistää avointa ja selkeää tiedonkulkua hankkeen osallistujien kesken. Kaikki tietävät, mitä tapahtuu, missä vaiheessa hanke on ja mitkä ovat odotetut tulokset. Tämä vähentää epäselvyyksiä ja vääriä tulkintoja, mikä puolestaan tehostaa yhteistyötä ja vähentää kommunikaatiovirheitä.

Luottamuksen rakentaminen

Läpinäkyvyys tuo luottamusta hankkeen osallistujien välille. Kun kaikki osapuolet voivat nähdä ja seurata hankkeen etenemistä, heidän on helpompi luottaa toisiinsa ja hankkeen onnistumiseen. Tämä auttaa vahvistamaan yhteistyötä ja parantaa hankkeen tuloksia.

Ongelmien varhainen havaitseminen

Läpinäkyvyys mahdollistaa ongelmien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa. Kun kaikki tietävät, mitä tapahtuu, on helpompaa huomata mahdolliset haasteet tai esteet hankkeen etenemisessä. Tämä antaa mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin ajoissa ja minimoida vahingot tai viivästykset.

Osallistujien osallisuus ja sitoutuminen

Kun hanke on läpinäkyvä, kaikki osallistujat voivat tuntea itsensä osaksi hanketta ja sitoutua sen onnistumiseen. Jokainen tietää, miten hänen työnsä liittyy suurempaan kokonaisuuteen, joka lisää motivaatiota ja omistautumista hankkeen tavoitteisiin.

Oppimismahdollisuudet

Läpinäkyvyyden avulla hankkeen osallistujat voivat oppia toisiltaan. Kun työskentelyprosessit, ratkaisut ja päätökset ovat avoimesti nähtävissä, muut voivat oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä ja hyödyntää niitä omassa työssään. Tämä edistää jatkuvaa oppimista ja parantaa koko organisaation hankkeiden hallintaa.

Kaiken kaikkiaan läpinäkyvyys hankkeissa auttaa luomaan avoimen ja tehokkaan työympäristön, joka edistää hankkeen onnistumista ja parantaa tuloksia.

 

Lue tästä aiheesta toinen blogi: https://lixani.fi/rakennusalan-tulevaisuus/

Kysy Pekalta miten Lixanilla voisi tuoda teidänkin toimintaa läpinäkyvyyttä.

Pekka Savolainen

Myynti & asiakaspalvelu
+358 44 780 8303
pekka.savolainen@lixani.com

Tai pyydä tarjous.

 

Sami Eromäki, toimitusjohtaja
Toimin Lixanin toimitusjohtajana ja Lemonsoft-konsernissa rakentamisen toimialajohtajana. Asiakaskeskeisyys, läpinäkyvyys ja luottamus ovat keskeiset arvot jotka näkyvät työpäivissäni. Entisenä yrittäjänä koen tärkeäksi olla helpottamassa ja edesauttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa. Vapaa-aika kuluu perheen ja perinnerakentamisen parissa.